Het ontstaan van IPSAM

De geschiedenis van IPSAM begon bij Christ Vandekeybus, een boerenzoon uit Essen. In 1952 ontwierp hij de eerste automatische weidepomp die koeien in staat stelden zelf hun drinkwater op te pompen. Een revolutionaire uitvinding die een belangrijke impact had op de landbouw wereldwijd. Immers was het niet meer nodig elke dag met paard en kar de weiden af te gaan om alle dieren van water te voorzien.

De naam IPSA +M

Christ vroeg onmiddellijk een octrooi aan voor de pomp, startte zijn bedrijf en noemde het IPSA, het Latijnse woord voor zelf. In de context van: koe die zelf haar drinken oppompt, vacca ipsa bibit. De producten die hij maakte, noemde hij IPSA Machines. Omdat later bleek dat IPSA als merknaam al bestond, plakte Chris er de ‘M’ van Machines aan vast. De geboorte van IPSAM.

De beginjaren ‘50

De eerste jaren waren chaotisch maar boeiend. Om de eindjes aan elkaar te knopen, deed Christ ook aan handel van wasmachines. Maar het geloof in IPSAM, en de drang om te verbeteren, was er. Hij verfijnde de technologie en vereenvoudigde de weidepomp. Al snel kon hij de vraag niet meer bijhouden. Tot meer dan 30 jaar na de uitvinding werden er vele tienduizenden weidepompen gemaakt en wereldwijd verkocht. De pomp werd uiteindelijk eindeloos gekopieerd en IPSAM verloor zijn monopolie.

Ik Probeer Steeds Alles

Het succes van de weidepomp had een versterkend effect op Christ als uitvinder en entrepreneur. Hij waagde zich zowat aan alles, van regeninstallaties tot haspels, ovens, en andere landbouwinstallaties. Wanneer hij een idee had, plooide hij wat ijzerdraad in een vorm om te tonen welke nieuwe machine hij in gedachte had. Hij kreeg hierdoor van zijn werknemers de bijnaam Mr. IPSA: “Ik Probeer Steeds Alles”.

Diversificatie in de jaren ‘60

Intussen had IPSAM alles mee om een heel groot bedrijf te worden. Maar Christ geloofde niet in goedkope massaproductie. Hij koos ervoor om steeds nieuwe producten te ontwikkelen. “Als men een kruiwagen niet duwt, blijft hij staan”, was zijn gezegde.

Door de diversificatie in producten was IPSAM niet meer afhankelijk van de weidepomp en werd succesvol met talloze andere landbouwmachines zoals hooischudders, mestbrekers, mengmestwagens, melkkoeltanks, stalinrichtingen, mestroosters, zodenbemesters en hydrofoorgroepen.

De mengmestwagens

Na de mestbreker kwam IPSAM opnieuw met een primeur in België, namelijk de mengmestwagen of beerkar. Op basis van vacuümtechniek werd het mogelijk om dierenmest op te zuigen in mobiele tanks die dan op het land werden geledigd om te bemesten.

In tegenstelling tot de andere machines die IPSAM op de markt had gezet, werd de mengmestwagen steeds verder vernieuwd en technologisch ontwikkeld. IPSAM was hierdoor de grote voorloper en het voorbeeld in de markt van de landbouwwerktuigen in de Benelux. Hiermee werd de basis gelegd voor de latere gesofisticeerde ruimwagens die het vandaag de dag maakt.

Ongebreidelde bloei in de jaren ‘70

Omwille van overlast en de steeds strengere milieuwetgeving, werd IPSAM in 1973 door het toenmalige gemeentebestuur aangemaand te verhuizen van het dorpscentrum naar het nieuwe industrieterrein de Rijkmaker. De nieuwe fabriek gaf plaats om uit te breiden en als snel werkten er meer dan 100 mensen aan een uitgebreid gamma producten.

Er werd tevens een nieuwe productielijn gelanceerd voor containers op maat. Het was een schot in de roos; containervervoer kende toen een steile opmars en de vraag naar containers op wereldschaal groeide exponentieel. Er werden in sommige jaren wel meer dan 1.000 containers per jaar verkocht.

Opvolging door zoon Jef in de jaren ‘80

Na een inloopperiode nam Christ’s zoon, Jef Vandekeybus, medio jaren ‘80 het roer over van zijn vader. Onder zijn vleugels kreeg de technologische vernieuwing extra veel aandacht en het bedrijf bleef het goed doen, initieel.

Maar de landbouw, toen nog IPSAM’s hoofdactiviteit, kreeg het alsmaar moeilijker. Het aantal boeren verminderde stelselmatig en IPSAM verkocht niet meer dezelfde hoeveelheid landbouwwerktuigen als tevoren. Dit was mede het resultaat van de kwaliteit van de mengmestvaten die een levenstijd meegingen.

Daarbovenop gingen een aantal getrouwe medewerkers met pensioen. Zonder geschikte vervangingen te vinden, kreeg Jef het moeilijk om alle touwtjes in handen te houden. Hij oordeelde dat IPSAM een veiliger thuis en toekomst nodig had en verkocht het in 1989 aan Elster-Instromet, gespecialiseerd in gasmeters, met een wereldwijde afzet. Het was de bedoeling dat Instromet de markt voor IPSAM-producten via haar internationaal netwerk in het buitenland verder zou uitbouwen. Dit bleek achteraf erg moeilijk omdat het om totaal verschillende producten ging.

Geleidelijke afbouw in de jaren ‘90

In die tijd had IPSAM 3 uitgesproken afdelingen: landbouw, ruimwagens en containers. Maar vlak na de overname in 1989 speelde zich een onverwachte gebeurtenis af op het wereldtoneel: de val van de Berlijnse Muur. Heel snel kregen klanten de containers stukken goedkoper aangeboden vanuit Oost-Europa. De situatie werd financieel onhoudbaar en de containerafdeling werd noodgedwongen afgestoten.

Ook de landbouwdivisie bleef het moeilijk hebben. IPSAM verkleinde steeds meer en werd zo goed als helemaal teruggeschroefd tot de productie van ruimwagens.

Turbulente jaren in ‘00

Tien jaar na de overname besliste Instromet om IPSAM een facelift te geven. De hele fabriek werd vernieuwd maar de vernieuwing van productgamma en management bleef uit. Er brak een tijdperk van kopen en verkopen aan.

2001: Het Duitse Ruhrgas koopt na twee jaar onderhandelen Elster-Instromet

2003: Ruhrgas wordt overgenomen door het Duitse energiebedrijf E.ON

2005: E.ON verkoopt Elster-Instromet aan het Britse risicokapitaalfonds CVC Capital, een van de grootste ter wereld

2006: CVC Capital zag geen heil in een onrendabele en kleine nevenactiviteit zoals IPSAM in Essen. Het bedrijf moest de deur uit.

Een nieuwe start

Een aantal concurrenten boden zich aan om IPSAM over te nemen. Maar zij waren vooral geïnteresseerd in de naam en de commerciële relaties, niet zo zeer de productie zelf. Gelukkig voor de tewerkstelling vond men een lokale ondernemer die toe was aan een nieuwe uitdaging. In 2006 werd Dominique Delcroix de nieuwe eigenaar.

Dankzij het sterke imago van IPSAM, een aantal grote trouwe klanten en de technische kennis die verankerd zat bij de 35 werknemers die nog overbleven, slaagde hij erin nieuw leven in IPSAM te blazen.

Intussen was ook de verkoop van mengmestvaten opnieuw aangewakkerd. Als gevolg van de mestactieplannen van de Vlaamse regering moest drijfmest in de grond worden geïnjecteerd. De boeren kregen tot 40% subsidies om hun oude landbouwwerktuigen te vernieuwen.

Stabiliteit in de jaren ‘10

In de 11 jaar na de overname in 2006 is IPSAM kunnen uitgroeien tot een stabiele onderneming. IPSAM wordt nog steeds gezien als de marktleider in het bouwen van ruimwagens. Ook is haar geografisch terrein uitgebreid met een belangrijke afzetmarkt in het Midden-Oosten waar de hoogwaardige kwaliteit van IPSAM sterk wordt geapprecieerd.

Toekomst

Voor velen onverwacht, werd IPSAM recent opnieuw verkocht. Op 3 mei 2017 nam Samuel Hanssens de firma over. Een jonge internationale entrepreneur die 11 jaar in Azië had gewoond en gewerkt. Met zijn ervaring in de (ingenieurs)wereld van China en Indonesië, brengt hij de nodige dynamiek om IPSAM klaar te stomen voor de toekomst. De nadruk ligt daarbij op kwaliteit, service en innovatie.

Voor nog meer info  en foto’s :

Kies voor robuuste A-kwaliteit en innovatieve oplossingen

op maat van uw sector.  Kom praten over uw project.

MAAK EEN AFSPRAAK